Flashing Heiloo streeft naar groei

Gepubliceerd op 13 juli 2022 om 08:30

Er is wat discussie ontstaan over de uiteindelijke oprichtingsdatum van Flashing Heiloo. De statutaire oprichtingsdatum ligt na 1976, maar de statuten zijn pas later via de notaris gerealiseerd. De vereniging is in 1976 competitie gaan spelen. Een aantal oud-basketballers kwamen op het idee om een vereniging op te richten in die tijd. Ruud Sibilo, destijds apotheker in het dorp, was de oprichter van de vereniging. Hij had ook een basketbalachtergrond, en tot op de dag van vandaag vertrekken de spelers van Flashing Heiloo voor hun uitwedstrijden vanuit de apotheek. Bestuurslid Frank Knegt zal meer vertellen over Flashing Heiloo.

Het aangaan van meer samenwerkingsverbanden

Op meerdere aspecten wil Flashing Heiloo groeien. Niet alleen in kwantitatieve zin, maar zeker ook in kwalitatieve zin. “In de loop der jaren zijn onze doelen gewijzigd,” vertelt Frank. “Dat varieert van het aanbieden van basketbal in de breedtesport tot het zijn van een vereniging die prestatiesport wil ondersteunen. In de laatste jaren zijn we daarin gegroeid, maar het is wel afhankelijk van het aantal leden. De andere kant van de medaille is wanneer je de leden hebt voor prestaties dat je niet moet blijven hangen in de breedtesport, aangezien zij voor meer uitdaging ergens anders naartoe zouden willen. De laatste jaren hebben we veel samenwerkingsverbanden gezocht. Aan de meisjeskant zijn we daarmee begonnen. We hebben gezocht naar versterking rondom de vereniging, zodat ze bij beide verenigingen konden spelen. Op deze manier hebben beide verenigingen baat bij zo’n samenwerking. Aan de kant van de jongens zijn we een samenwerkingsverband aangegaan met Noordkop Den Helder. Je creëert bij beide verenigingen aanwas voor nieuw talent.”

Met het ledenaantal staat Flashing Heiloo redelijk stabiel. Met een nieuw initiatief proberen ze dat aantal op te krikken. “De laatste jaren beschikken we over 120 tot 140 spelende leden. Op onze hoogtijdagen hebben we er 200 gehad. Twee jaar geleden zijn we begonnen met de Basketball’s Cool. Van daaruit zie je een mogelijke groei dat kan leiden tot instroom in de onder 12. Vroeger heb ik er weleens over gedacht om aan zoiets te beginnen. MBCA is onder andere groot geworden door de BCool.”

Uitgekomen doelstellingen, de wens om deze op lange termijn door te zetten

De afgelopen jaren zijn er diverse successen behaald met de teams van Flashing Heiloo. Deze organisatie wil nu doorpakken. “Er zijn voorheen een aantal van onze meiden van Flashing Heiloo naar Den Helder gegaan. Juist in dat opzicht vond ik het jammer dat we destijds niet de beschikking hadden over een stabiele meidenlijn op niveau. Om met een ambitieus plan te kunnen werken aan groei zijn we toen begonnen met de onder 12, waarbij we het geluk hadden dat er een grote groep meiden aanwezig was. De intensiteit van de trainingen zijn groter geworden. Met de onder 12 groep van de meiden hebben we de finale gehaald, maar verloren van Jolly Jumpers. De kern van deze groep is bij elkaar gebleven, en op dat moment zijn we samenwerkingen aangegaan met diverse verenigingen. Er zijn toen een aantal meiden van buitenaf bijgekomen. Deze groep speelt nu in de onder 20 Eredivisie, en in de onder 16 zijn zij nog kampioen geworden. Dit jaar heeft de onder 20 de Final Four gehaald, maar daarin verloren van de latere kampioen Landslake Lions. De ambities van destijds zijn dus uitgekomen, alleen het was de bedoeling om aan een meidenlijn te bouwen. Dat is niet echt gelukt, want met twee tot vier meisjes per leeftijdsgroep kan je dit soort projecten niet realiseren. Toch kan ik terugkijken op een bijzondere tijd waarin een bijzondere leeftijdsgroep ver is gekomen!

Uiteindelijk is het belangrijkste dat wij terugzien dat wij hier in Heiloo een solide vorm van continuïteit kunnen aanbieden. Dat leidt tot een stukje uitstraling voor Flashing Heiloo. Je kan altijd trainen om te kijken of je het leuk vindt. De breedte van de teams is daardoor toegenomen. Het blijft altijd puzzelen om zulke breedte in stand te houden. Het is nu de kunst om dit te borgen op lange termijn. Mijn ervaring bij de meisjes is dat op dit niveau spelen een stukje instelling is, bijvoorbeeld tijd willen vrij maken om te trainen of zorgen dat je je school regelt om andere verplichtingen heen. Dat is het makkelijkste te leren als je aan het opbouwen bent. Als je gaandeweg deze instelling bij jezelf moet aanpassen is dat veel moeilijker. We zijn in de loop van de tijd naast breedtesport ook prestatiesport gaan ondersteunen.”

Zowel breedte- als prestatiesport kunnen aanbieden

Frank weet precies wat het doel zal zijn voor de komende periode, evenals op welke manier deze gerealiseerd zou moeten worden. “Onze ambitie is om zowel breedte- als prestatiesport te kunnen aanbieden. Dat doen we nu door samenwerkingen, alleen niet voor alle leeftijdsgroepen. Dat valt samen met de omvang aan leden en hoeveel onze club aan kan. We hebben leden uit Alkmaar en Castricum, maar zij hebben ook hun eigen vereniging. Ook hoop ik dat we met de Basketball’s Cool dit weten op te krikken.”

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.